Realizujemy marzenia
Największy portal bezpośrednich ogłoszeń nieruchomości
Dodaj ogłoszenie na 120 portali ogłoszeniowych
...i sprzedaj swoją nieruchomość bez pośredników

Regulamin serwisu internetowego www.120portali.pl prowadzonego przez Evranet LTD

 1. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu www.120portali.pl, który jest przeznaczony do publikacji ogłoszeń na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Treści ogłoszeń powinny być napisane w języku polskim, zgodnie z normami ortograficznymi, składniowymi i słowotwórczymi. Ogłoszenia w języku obcym są akceptowane tylko jeśli zawierają tłumaczenie na język polski.
 3. www.120portali.pl zastrzega sobie prawo do wyboru kategorii, w której ogłoszenie będzie opublikowane.
 4. Oferta wraz ze zdjęciami jest automatycznie rozsyłana do portalów współpracujących za pomocą specjalistycznego oprogramowania.
 5. www.120portali.pl jest jedynym administratorem ogłoszeń na wszystkich oferowanych portalach.
 6. W przypadku zapytania e-mailowego dotyczącego ogłoszenia od potencjalnego klienta, www.120portali.plzobowiązuje się przekazać dane kontaktowe tej osoby właścicielowi ogłoszenia bezpłatnie.
 7. www.120portali.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych ogłoszeń.
 8. Serwis nie działa jako pośrednik w transakcjach oraz nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych przez użytkowników.
 9. www.120portali.pl nie kontroluje wiarygodności osób publikujących ogłoszenia. Transakcje są zawierane na własne ryzyko użytkowników.
 10. Serwis nie pobiera żadnych dodatkowych opłat poza jednorazową opłatą za publikację ogłoszenia.
 11. www.120portali.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z transakcji.
 12. Serwis nie bierze udziału w sporach między użytkownikami związanych z treścią ogłoszeń i zawartymi transakcjami.
 13. Ogłoszenia muszą być zgodne z prawem oraz z zasadami współżycia społecznego.
 14. Nie można wykorzystywać www.120portali.pl do dystrybucji treści chronionych prawem autorskim lub treści obraźliwych, naruszających dobre imię osób trzecich lub o charakterze pornograficznym.
 15. www.120portali.pl zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji lub usunięcia ogłoszenia, które łamie obowiązujące prawo lub zapisy niniejszego regulaminu.
 16. Serwis zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji ogłoszenia, które promuje konkurencyjny portal.
 17. Dane osobowe użytkowników są przetwarzane przez www.120portali.pl wyłącznie w celu umieszczenia ogłoszenia w internecie.
 18. Użytkownicy serwisu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 20.08.1997 oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 19. www.120portali.pl nie gwarantuje prezentacji ofert nieruchomości komercyjnych oraz działek/gruntów na niektórych portalach. Zaleca się zapoznanie się z listą portali, na których będzie prezentowane ogłoszenie.
 20. Usługa jest uznawana za wykonaną, gdy ogłoszenie pojawi się na co najmniej 50% z oferowanych portali.
 21. Klient www.120portali.pl nie ma prawa do odstąpienia od umowy i zwrotu opłaty abonenckiej.
 22. Reklamacje można kierować na adres e-mail: . Są one rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych.
 23. www.120portali.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez wcześniejszego informowania użytkowników. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna na stronie www.120portali.pl w zakładce "Regulamin".
 24. www.120portali.pl nie przewiduje wyszukiwania linków do ogłoszeń i przesyłania ich zamawiającemu usługę. Wyszukiwanie linków nie odbywa się automatycznie i jest odpłatne.
 25. Biuro Ogłoszeń 120portali.pl jedynie dobrowolnie może przekazać linki z kilku losowo wybranych portali w czasie bliżej nieokreślonym, gdyż szukanie linków, jest żmudne i wymaga zatrudnienia do tej czynności fizycznej osoby.
 26. Opłata za każde 3 linki wynosi 75 zł netto. Linki można zamówić pod adresem  z dopiskiem "Zamawiam linki" nr swojego ogłoszenia.
 27. www.120portali.pl nie odpowiada za awarie portali zewnętrznych i nie ponosi odpowiedzialności, jeśli ogłoszenie nie pojawi się z winy portalu zewnętrznego.
 28. Wysłanie ogłoszenia do realizacji, opłacenie abonamentu i publikacja ogłoszenia przez użytkownika oznacza akceptację niniejszego Regulaminu we wszystkich jego punktach.
 29. Opublikowane w www.120portali.pl ogłoszenia nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 30. www.120portali.pl nie gwarantuje skuteczności zamieszczonego ogłoszenia, nie jest odpowiedzialny za rezultaty, które mogą nastąpić po publikacji ogłoszenia. Klient przyjmuje do wiadomości, że rezultaty wynikające z publikacji ogłoszenia mogą być różne i zależą od wielu czynników, na które www.120portali.pl nie ma wpływu.
 31. www.120portali.pl nie jest odpowiedzialny za treści zamieszczane przez użytkowników serwisu. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści zamieszczane w serwisie, w tym za ich prawdziwość, rzetelność, kompletność, zgodność z prawem oraz za szkody wynikające z ich publikacji.
 32. www.120portali.pl nie jest stroną w ewentualnych sporach pomiędzy użytkownikami serwisu wynikającymi z zamieszczenia ogłoszeń. Wszelkie roszczenia pomiędzy użytkownikami powinny być rozstrzygane bezpośrednio między stronami.
 33. Korzystając z serwisu, użytkownik zwalnia www.120portali.pl z wszelkiej odpowiedzialności prawnej wynikającej z jego korzystania z serwisu, w tym z wszelkimi roszczeniami, zarzutami, roszczeniami o odszkodowanie, straty, odpowiedzialności, kosztami, zadłużeniem, wydatkami, odszkodowaniami i karne, zarówno rzeczywistymi, jak i wynikającymi, które mogą wyniknąć w związku z korzystaniem z serwisu lub niewłaściwym korzystaniem z serwisu.
 34. W przypadku wszelkich roszczeń, sporów, postępowań prawnych lub innych problemów wynikających z korzystania z serwisu, użytkownik zobowiązuje się do ich rozwiązania na własny koszt i nie angażować do nich www.120portali.pl.
 35. Jeśli mimo to www.120portali.pl zostanie pociągnięty do odpowiedzialności przez trzecią stronę z powodu działań użytkownika, użytkownik zobowiązuje się zrekompensować www.120portali.pl wszelkie powstałe szkody oraz koszty, w tym koszty reprezentacji prawnej.
 36. Wszelkie kwestie nieuregulowane niniejszym Regulaminem podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z obowiązującym prawem polskim.